Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Transport personelu medycznego. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 26 / 2016 Jacek Siatkowski 6662
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ - OiZP/ 3 / 38 / 380-382 / 25 / 2016 Dariusz Surma 6427
Ogłoszenie na: Usługi kominiarskie w budynkach SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-12/2017 Dariusz Surma 6411
Dostawa chłodziarki farmaceutycznej do Pracowni Leków Cytostatycznych SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 05 /2017 Dariusz Surma 6378
Ogłoszenie na: Dostawę stołu operacyjnego dla SPZOZ w Wieluniu, Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 15 /2017 Dariusz Surma 5954
' Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach SPZOZ w Wieluniu , dezynfekcja, transport wewnątrzszpitalny oraz współdziałanie z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem.' Jacek Siatkowski 5930
Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG w SPZOZ w Wieluniu. SPZOZ-O i ZP/0/07/070 / 30-02 /2017 Dariusz Surma 5901
SPZOZ - OiZP/2 /24/241/ 30 - 7 / 2017- "Zakup paliw płynnych dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu. " Jacek Siatkowski 5876
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ - OiZP/ 3 / 38 / 380-382 / 27/ 2016 Dariusz Surma 5785
Ogłoszenie na: Opracowanie audytów energetycznych budynków SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 13 /2017 Dariusz Surma 5744
SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 9 /2017 Ogłoszenie na : 'Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z kontenerów KP-7(7 m3)' Jacek Siatkowski 5295
SPZOZ-OiZP/3/38/380-382/ 08 /2017 - 'Zakup z dostawą do Apteki leków, kontrastów, mleka dla noworodków, płynów do aparatu Prismaflex na potrzeby SPZOZ w Wieluniu.' Jacek Siatkowski 5290
SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 07 / 2017 Zakupy z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla centralnej sterylizatorni SPZOZ w Wieluniu dla potrzeb roku 2017 Jacek Siatkowski 5158
Ogłoszenie na: Roboty dekarskie przy naprawie dachów na budynkach SPZOZ w Wieluniu. Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 11 /2017 Dariusz Surma 5104
Zaproszenie do składania ofert na: 'Usługę wykonania Studium wykonywalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu o roboczym tytule: 'Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Wieluniu' Dariusz Surma 4940